Úřad práce

Úřad práce Jeseník, volná pracovní místa, zaměstnání, brigádyV nabídce pracovních příležitostí naleznete nabídky zaměstnání a brigád z úřadu práce Jeseník
Požadovaná profese:

Sociální pracovní odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Sociální pracovníci specialisté v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené) (26352)
  Počet volných míst: 2
Pracoviště a kontakty
  Firma: Město Jeseník, IČ 00302724
  Pracoviště: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 1, Jeseník
  Komu se hlásit: Mgr. Bc. Kristýna Michálková, tel.: +420 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova(a)mujes.cz, adresa: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník 1
Vlastnosti volného místa
  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovní úvazek: Plný
  Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Pracovní poměr: od 1.4.2014
  Mzdové rozpětí: od 14 220 Kč do 21 390 Kč
Poznámka k volnému místu: PP na dobu neurčitou. Požadavky: splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, výborná znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, výborná znalost práce na PC (MS Office, internet apod.), komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny B. Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Výhoda: praxe ve veřejné správě nebo s danou cílovou skupinou, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v sociálních službách. Požadované doklady k VŘ: přihláška do výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Povinné náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb.: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR, datum a podpis uchazeče. Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do uzávěrky přihlášek 17.2.2014 do 10:00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na sociálního pracovníka OSVZ"
Přihlaste se k pravidelnému odběru a budete dostávat každý den všechny nové nabídky práce emailem:


Další nejnovější nabídka volných pracovních míst, zaměstnání a brigád z pracovního úřadu Jeseník

Fyzioterapeuti s osvědčením (32551)
Lékař - chirurg, anesteziolog, internista, gynekolog, dětský lékař
MANAŽER seznamky-vedoucí pracovník-obchodník prodávající SLUŽBU-specialista přes PROPAGACI a REKLAMU
Sociální pracovní odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Referent odboru soicálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Programátor truhlářského CNC stroje
Učitel/ka MŠ
Všeobecná sestra, Zubní instrumentářka
Inženýři projektanti budov (21422)
Mistr výroby
Produktový specialista pro nábytkářský obor
Vedoucí prodejny
Střelmistr
TRUHLÁŘ
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)
Číšníci a servírky (51310)
Obchodní zástupci (3322)
Autoelektrikář
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)
stolař


Kompletní nabídka volných pracovních míst, zaměstnání a brigád z pracovního úřadu Jeseník