Úřad práce

Úřad práce Česká Lípa, volná pracovní místa, zaměstnání, brigádyV nabídce pracovních příležitostí naleznete nabídky zaměstnání a brigád z úřadu práce Česká Lípa
Požadovaná profese:

Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - VEDOUCÍ VNITŘNÍHO A SPRÁVNÍHO ODBORU

  Vedoucí v oblasti administrativních agend (3341)
Pracoviště a kontakty
  Firma: MĚSTO DOKSY, IČ 00260444
  Pracoviště: náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, Doksy, okr. Česká Lípa
  Komu se hlásit: Bc. Petra Musilová, tel.: +420 487 882 413;739 465 055, e-mail: musilova(a)doksy.com
Vlastnosti volného místa
  Směnnost: Pružná pracovní doba
  Pracovní úvazek: Plný
  Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Pracovní poměr: od 1.4.2014
  Mzdové rozpětí: od 16 610 Kč do 23 200 Kč
Požadované dovednosti: Práce s PC
  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Poznámka k volnému místu: VEDOUCÍ VNITŘNÍHO A SPRÁVNÍHO ODBORU
Místo výkonu práce: město Doksy a jeho správní obvod
Charakteristika vykonávané činnosti:
" komplexní vedení přestupkové agendy
" vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického zajištění voleb a referend
" metodické vedení úseku matriky a evidence obyvatel
" metodické vedení úseku podatelny a spisové služby
" zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů
" zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy
" dílčí úkony správy počítačové sítě a spolupráce s externím dodavatelem IT služeb
" správa a údržba budovy

Zákonné předpoklady:
" státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
" dosažení věku 18 let
" způsobilost k právním úkonům
" bezúhonnost
" ovládání českého jazyka
" splňuje další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Kvalifikační předpoklady:
"VŠ vdělání nejlépe právního či veřejnosprávního směru v bakalářském či magisterském (inženýrském) studijním programu
"zkouška odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku výhodou
"zkouška způsobilosti na úseku voleb výhodou
"zkouška odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství výhodou

Jiné požadavky:
"odborná praxe ve veřejné správě či legislativě, ideálně ve vedoucí či řídící pozici
"velmi dobrá znalost legislativy, především zákon o obcích, zákon o přestupcích, správní řád, velmi dobrá znalost IT techniky + práce na PC (Word, Outlook, Excel, schopnost práce s internetem)
"technické a logické myšlení, schopnost vyjednávání a argumentace, schopnost týmové práce
"systematičnost, samostatnost, smysl pro řád a pořádek, kladný vztah k administrativě, pečlivost, pohotovost, ochota hledat řešení, přirozená autorita
"zkušenosti s přípravou vnitřních směrnic výhodou
"ŘP sk. B, aktivní řidič
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
"přesné označení výběrového řízení
"jméno, příjmení a titul uchazeče
"datum a místo narození uchazeče
"státní příslušnost uchazeče
"místo trvalého pobytu uchazeče
"číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
"datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce lze nalézt na internetových stránkách www.doksy.com

Druh pracovního poměru: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou nejdéle do 31. 8. 2017
Předpokládaný termín nástupu: duben 2014 nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 14. února 2014 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: "NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo vedoucí vnitřního a správního odboru"

Termín pohovorů: pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční 20. 2. 2014 od 9:00 hod

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Zaslané dokumenty budou uchazečům po skončení VŘ vráceny.
Přihlaste se k pravidelnému odběru a budete dostávat každý den všechny nové nabídky práce emailem:


Další nejnovější nabídka volných pracovních míst, zaměstnání a brigád z pracovního úřadu Česká Lípa

Řidič nákladního automobilu
Tesař stavební
Trade Marketing Manager
Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - VEDOUCÍ VNITŘNÍHO A SPRÁVNÍHO ODBORU
Fakturant/ka
Projektanti vodohospodářských zařízení
Technolog
Číšník/ servírka
Pomocná síla - bar
Pomocná síla do kuchyně
Pomocná síla - úklid
SVÁŘEČI CO2 (EN 135)
Vedoucí úklidový operátor
Zubař/ka
Asistent/ka lektora - pomocný lektor
Zubní instrumentáři/ asistenti zubaře
Ředitel/ka Mateřské školy Noviny pod Ralskem
Řidič pro rozvor paletovaného zboží nákladním vozem C + E po ČR
zkušební komisařka / zkušební komisař
Specialist Engineering System


Kompletní nabídka volných pracovních míst, zaměstnání a brigád z pracovního úřadu Česká Lípa